Herengracht 124 - 128

<- 130 Herengracht          Panorama         Herengracht 122 ->

Herengracht 124 gevels Laarman1916 SAA

Herengracht 124 SAA

Herengracht 124 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 124, afgebroken

Gebouwd           ± 1614
Architect            -
Opdrachtgever    Michiel Jansz
Afgebroken         1915
1853 : RR 266  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 44 3169  (verpondingsnummer)
1796 : 44 381    (kleinnummer)
1732 : 44 3114  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5670  (kadaster oud)

Het huis voor de afbraak in 1916

Het bouwerf is in 1614 van Michiel Jansz. Het huis is in 1645 van Jan Webster en in 1687 van Aernout Vingboons, met De Coningh van Engeland boven de deur.

 

Dit woonhuis is vermoedelijk omstreeks 1760 flink verbouwd voor Arnoldus Bleesen. Hij heeft het huis met een 9,20 m. brede bergstenen gevel, een rechte kroonlijst met consoles, een balustrade met in het midden een Lodewijk XV schildr en een stoep met een omlijste toegang laten maken. 

 

De R.K. Ziekenzorg

In 1881 koopt de R.K Ziekenverpleging, het huis voor f 40.000,- op de veiling en in 1882 laten ze verbouwen het ook door de architect P.F. Laarman verbouwen tot een ziekenhuis voor betalende klanten. Het is in 1882 voor f 20.950,- aanbesteed aan firma wed. P.A. Coeleweij. Het krijgt daarbij een nieuwe gevel, de oude gevel was nog ongeveer zoals deze in het Grachtenboek staat afgebeeld. Zie voor de bouwtekening hiervan het tabblad "Bouwtekening 124". Het huis wordt verbonden, via een lange gang, met het huis aan de Keizersgracht 129-131, de eerste huizen van de R.K Ziekenverpleging. Na de opening van het O.L.V. Gasthuis worden in 1899 zijn beide gebouwen opnieuw verbouwd en ingericht en is er een betalende klasse voor mannen en vrouwen geopend en tevens is een der benedenzalen als polikliniek ingericht. Maar de gebouwen voldoen toch niet echt en op 1 oktober 1909 wordt de Ziekenverpleging aan de Heren- en Keizersgracht dan ook gesloten.Ook dit deel gaat naar het nieuwe Noordelijke Paviljoen.

 

Het huis wordt in 1911 overgenomen en verbouwd tot hotel. Er komt  Hotel W. Meesters in dat in april 1912 wordt geopend. Maar in december 1913 is er een veiling van de inboedel van het hotel.

In 1913 of 1914 koopt de Vereeniging ter bevordering van de belangen van de boekhandel het leegstaande pand voor de geplande nieuwbouw. Met de uitbraak van de eerste wereldoorlog en de grote vluchtelingenstroom naar Nederland en dus ook naar Amsterdam ontstaat er gebrek aan van alles bij deze vluchtelingen. De vereniging stelt tijdelijk het leegstaande pand ter beschikking van de kledingcommissie. Zij hebben er een onderkomen tot eind 1915. Begin 1916 wordt dit pand, samen met Herengracht 126 en 128 afgebroken.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.