Herengracht 124 - 128

<- 130 Herengracht          Panorama         Herengracht 122 ->

Herengracht 124 gevels Laarman1916 SAA

Herengracht 124 SAA

Herengracht 124 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 124, afgebroken

Gebouwd           ± 1614
Architect            -
Opdrachtgever    Michiel Jansz
Afgebroken         1915
1853 : RR 266  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 44 3169  (verpondingsnummer)
1796 : 44 381    (kleinnummer)
1732 : 44 3114  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5670  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1614

± 1760

1882

1915 afgebroken

Architect

1882 P.F. Laarman

Opdrachtgever

± 1614 Verm. Michiel Jansz

± 1760 Arnoldus Bleesen

1882 R.K. Ziekenverpleging

1917 ’t Boekhuis, afbraak

Naam / gevelsteen

De Coningh van Engeland

Bijzonderheden

± 1760 woonhuis 9,20 m. breed. Bergstenen gevel, rechte kroonlijst met consoles, balustrade met in het midden een Lodewijk XV schild. Stoep en toegang met omlijsting.

1881 met 122 R.K Ziekenverpleging, 124 voor  f 40.000,- gekocht

1882 f 20.950,- aanbesteed aan firma wed. P.A. Coeleweij

1910-1911 R.K Ziekenverpleging gesloten

1912 Hotel W. Meesters in april geopend

1913 Aankoop Vereeniging ter bevordering van de belangen van de boekhandel

1916 gesloopt met 126 en 128 voor ’t Boekhuis

Bewoners / eigenaren o.a.

1645 Jan Webster

1687 Aernout Vingboons

1881-1912 R.K Ziekenverpleging

1912-1913 Hotel W. Meester

1914-1915 Bureau van het Algemeen Steuncomitee afd. Kleding voor vluchtelingen.

1916 begin dat jaar afbraak 124-126-128

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 

Herengracht 124  - 128 oude panden

Herengracht 124 - 128 oude panden, afgebroken in 1915, foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.