Herengracht 206 - 214

<- 216 Herengracht               Panorama             Herengracht 204 ->

Herengracht 206 - 214

Herengracht 206 - 214

Herengracht 206 - 214, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht  206 - 214 Pierson & Co

Gebouwd           1917
Architect            van Gendt
Opdrachtgever    Pierson & Co
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

1917

1937 aanpassingen

1958-1961 Verbouwing

Architect / Bouwer

1917 Gebr. v. Gendt A. L. Zoon

1937 Gebr. v. Gendt A. L. Zoon

1958-1961 A. Staal en N.C. de Troye

2017-2019 Cruz y Ortiz Arquitectos

Opdrachtgever

1917 Pierson & Co, voorheen Adolph Boissevain & Co

1937 Pierson & Co

1958-1961 Pierson, Heldring & Pierson

2017-2019 ????

Naam / gevelsteen

P & C, afkorting van Pierson & Co

Bijzonderheden

1917 Bouw van het nieuwe pand

1937 Portaal gemaakt en in de tuin een drukkerij.

1958-1961 Nieuwe kluizen onder het hele gebouw

1990 Grote renovatie van het gebouw voor kantoren

2017-2019 Renovatie kantoor

Bewoners / eigenaren o.a.

1917-1958 Pierson & Co

1958-1989 Pierson, Heldring & Pierson N. V.

????-???? ?????

Rijksmonument

 nr.: 518353

Gebruik nu

Kantoren voor meerdere bedrijven

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.