Herengracht 206 - 214

<- 216 Herengracht               Panorama             Herengracht 204 ->

Herengracht 214, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 214, Huis voor afbraak, architect

Herengracht 214, Huis voor afbraak, tekening architect

Herengracht 214

Gebouwd           1735
Architect            Harmen Albertsz
Opdrachtgever    Abr. Verhammen Albertusz
Afgebroken          1916

1853 : LL 172  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 40 1877  (verpondingsnummer)

1796 : 40 426    (kleinnummer)

1732 : 40 1916  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3750  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620 (1)

1735 (2)

1917

 

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1620 Wouter Lenaerts (1)

1735 textielfabr. Abraham Albertusz Verhamme (1693-1767) (2) 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1735 koopmanshuis 7,10 m. breed. Overgang naar ingezwenkte halsgevel. Vleugelstukken bestaande uit twee engelen, spruitend uit de aanzetstukken die de gekuifde afdekking dragen. Stoep. Fraai stucwerk. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1627 Dirck Wuytiers (1)

1734 Abr. Verhammen Albertusz (1) (2)

1895-1917 fam. Everts

1917 Afgebroken

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.