Herengracht 204

<- 206 - 214 Herengracht               Panorama             Herengracht 202 ->

Herengracht 204

Herengracht 204

Herengracht 204  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 204


Gebouwd           1890
Architect            -
Opdrachtgever    maatschap De Gezamenlijke Buskruitmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland
Monument         -

Bouwjaar

± 1620

1890

Architect / Bouwer

1917 B.J. Ouëndag

Opdrachtgever

± 1620 Warnar Ernst van Bassen, raad en oud-schepen

1890 Maatschap De Gezamenlijke Buskruitmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland

1917 Maatschap De Gezamenlijke Buskruitmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland

Naam / gevelsteen

Op benedenfries: Den Arent (oud 200-204)

De Arend

Bijzonderheden

± 1620 woonhuis 5,50 m. breed. Tegen eerste verdieping Ionische pilasters onder de kroonlijst. Middenvoorsprong, waarop een top tegen de kap, met grote trappen, vleugelstukjes en ballen, twee Corintische pilasters, waartussen een Arend. (Twee dakvensters waartussen balustrades. Voor elke woning een stoep. 

1890 rechte kroonlijst, dakvenster en oude stoep, kantoor

1917 heringericht kantoor en woonhuis

Bewoners / eigenaren o.a.

1647 wed. Jacob van Naarden

1855-1868 Josephus Albertus Alberdingk Thijm[1820-1898]

1917 ingericht voor kantoor en woning A.J. Bredius

1965-???? Pierson, Heldring & Pierson

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.