Keizersgracht 685-689

Keizersgracht 687-689, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 687 oud

Keizersgracht 687 oud

Keizersgracht 687 oud


Gebouwd           1690
Architect            -
Opdrachtgever    Theodora van Bambeek
Afgebroken         1971

1853 : Y  162   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5506  (verpondingsnummer)

1796 : 59 40    (kleinnummer)

1732 : 59 5213  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1215  (kadaster oud)

In dit pand heeft tussen 1917 en 1928 de bekende jurist professor dr. mr. Leo Polak(1881-1941) gewoond. Om hem te herdenken is er een steen, ontworpen door de de Amsterdamse beeldhouwer E.J. Hoek, geplaatst in mei 1946. In 1950 is hij door de nieuwe eigenaar overschilderd, wat tot enig rumoer leid in de kranten. Vermoedelijk is de steen later weer zichtbaar gemaakt. Deze lijkt op latere foto's boven het raam op de eerste etage te zitten. Helaas is de tekst iet leesbaar.

 

 

 

Keizersgracht 687 1946 steen Polak

De in 1946 geplaatste steen voor Leo Polak

Keizersgracht 683 - 689 detail 1961 Schaap SAA

Detail uit een foto uit 1961 van C.P. Schaap, boven het raam zit de steen. Foto Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.