Keizersgracht 105 d'Bruynvis

<- 101 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 107 ->

Keizersgracht 105, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 101-111 van voor 1940

Keizersgracht 101-111, 103 is het 2e huis van links dat later bij 105 getrokken is. 105 is hier maar 3 ramen breed. 107, het witte huis, is dan al verbouwd. Foto Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 103 

Gebouwd           ± 1730
Architect            -
Opdrachtgever    Johannes Backer
Afgebroken          1941-1942

1853 : RR 219  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 47 4167  (verpondingsnummer)
1796 : 47 344    (kleinnummer)
1732 : 47 4021  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5624  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618 

± 1730 

1890

1938 Afgebroken

Architect

1890 A.L. van Gendt

Opdrachtgever

± 1618 Jan Reijniersz 

± 1730 Johannes Backer (had vorige huis geërfd van zijn broer David).

1890 Bunge & Co

1938 Algemeene Vereeniging Radio Omroep (A.V.R.O.)

Naam / gevelsteen

± 1618 De Lely

1686 De Verginische Bever

Bijzonderheden

± 1730 koopmanshuis 5,10 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton. Stoep.

1890 ingericht tot kantoor, gekoppeld aan 105. Hals verdwenen.

1938 afgebroken voor AVRO en samengevoegd met 105 

Bewoners / eigenaren o.a.

1938 Algemeene Vereeniging Radio Omroep (A.V.R.O.)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.