Keizersgracht 101

<- 99 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 105 ->

Keizersgracht 101

Keizersgracht 101

Keizersgracht 101, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 101 

Gebouwd           ± 1618 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Reijniersz, apotheker
Monument         Rijksmonument
1853 : RR 220  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 47 4168  (verpondingsnummer)
1796 : 47 345    (kleinnummer)
1732 : 47 4022  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5625  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618

± 1712

Architect

Opdrachtgever

± 1618 Jan Reijniersz, apotheker

± 1712 Jacob Temminck, koopman

Naam / gevelsteen

Sint Jans Hooft

Bijzonderheden

± 1618

1712 koopmanshuis 5,10 m. breed. Getoogde kroonlijst. Op hoeken twee borstbeelden: Neptunus en Amphitrite. Gebeeldhouwde omlijsting van het hijsbalkgat, waaronder hoofd Johannes de Doper op schotel. Achterkamer waarin verm. geschilderd plafond overschilderd. Interieur. Stoep met balusters. Later gemaakt portiek met twee toegangen.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 2242

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.