Keizersgracht 41

Keizersgracht 41

Keizersgracht 41

Keizersgracht 41, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 41

Gebouwd           1902
Architect            A. Melchers
Opdrachtgever    Vereeniging voor lager- en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerde grondslag
Monument         -

1853 : SS 333  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 1  (verpondingsnummer)
1796 : 51 369    (kleinnummer)
1732 : 51 2  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5723  (kadaster oud)

Bouwjaar

verm. ± 1620

1902

Architect

1902 A. Melchers

1949 H. van den Bom

1987 Dienst W.O. Amsterdam

2002 van Dolderen van der Prijt

Opdrachtgever

verm. ± 1620 Gijsbert Jansz Cloeck

1742 Willem van Heijningen, makelaar

1898 Vereeniging voor lager- en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerde grondslag

1902 Vereeniging voor lager- en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerde grondslag

1949 Vereeniging voor lager- en uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag

1987 Gemeente, Onderwijs afd. Bo

2002 Dienst binnenstad, sector welzijn, afd onderwijs

Naam / gevelsteen

1742 daer de Pellegrom in de gevel staet

1943-1985 H.J. van Wijlenschool

18=987-heden De Burght school

Bijzonderheden

verm. ± 1620 oorspronkelijke pakhuis

1742 verbouwd zoals op afbeelding. Ingezwenkte halsgevel 5,98 m. breed. met aanzetstukken. Getoogd fronton. Twee ronde zolderlichten. Platte stoep met vier afsluitpaaltjes.

In de loop v.d. 19de eeuw: tot woonhuis verbouwd

1898 Achterzijde verbouwd tot klaslokalen

1902 verhoogd met verdieping. Muloschool. Gevel afgedekt met horizontale bemetseling met vier pinakels. Tegen eerste verdieping balkon

1949 verbouwing / onderhoud

1987 verbouwing, vergroten lokalen achterzijde

2002 Verbouwing begane grond

Bewoners / eigenaren o.a.

1647 Goris van Waert en Aris E. Snoeck

1742 door fam. Verpoorten-Pers verkocht aan Willem van Heijningen, makelaar 

1894-1943 School op gereformeerde grondslag

1943-1985 gereformeerde H.J. van Wijlenschool  (exacte datum onbekend)

1987-heden O.B.S. De Burght, loopt door op Herengracht 41

Monument

 

Gebruik nu

School O.B.S. De Burght

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.