Keizersgracht 43

Keizersgracht 43

Keizersgracht 43

Keizersgracht 43, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 43

Gebouwd           ± 1620 
Architect            -
Opdrachtgever    Gijsbert Jansz Cloeck
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 332  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 49 5107  (verpondingsnummer)
1796 : 49 368    (kleinnummer)
1732 : 49 1  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5722  (kadaster oud)

Bouwjaar

verm. 1620

Architect

Opdrachtgever

verm. ± 1620 Gijsbert Jansz Cloeck

Naam / gevelsteen

De twee Pelgrims

De Liefde

Bijzonderheden

1717 verm. veranderd zoals op afbeelding. Halsgevel met vleugelstukken 4,53 m. breed. Getoogd fronton. Kozijnen ged. Nog met onderluiken. Stoep. Omlijste toegang. 

verm. eind 19de eeuw: verdieping hoger. Rechte kroonlijst waarop hijsbalk. Twee consoles. Platte stoep met drie afsluitpaaltjes.

2007 Aankoop voor 2,8 miljoen Eur

Bewoners / eigenaren o.a.

1647 Willem Jacpbsz Coppenol

1717 Gozewijn Centen

2007-2018 Frans de Mari

Rijksmonument

Nr 2227

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.