Keizersgracht 39

Keizersgracht 39

Keizersgracht 39

Keizersgracht 39, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 39

Gebouwd           ± 1725 
Architect            -
Opdrachtgever    Hendrik Visscher, erfgenaam van Snoeck
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 334  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 2  (verpondingsnummer)
1796 : 51 370    (kleinnummer)
1732 : 51 2  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5724  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1620

± 1725

Architect

Opdrachtgever

± 1725 Hendrik Visscher, erfgenaam van Snoeck

1791 Gijsbert Dommer

Naam / gevelsteen

1642 De Snoeck

Bijzonderheden

1642 huis met pakhuis 4,75 m. breed 

± 1725 vernieuwd zoals op afbeelding. Halsgevel met vleugelstukken . Getoogd fronton. Omlijste toegang. stoep (verdwenen).

begin 19de eeuw: klein empire snijraam.

1791 van achtergelegen pakhuis woning met achterzaal gemaakt.

Bewoners / eigenaren o.a.

1642 Aris Elbertsz Snoeck

1741 Jan Stephanus Schaep, koopman 

Rijksmonument

Nr 2226

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.