Herengracht 41

< 39 Herengracht          Panorama         Herengracht 43 >

Herengracht 41

Herengracht 41

Herengracht 41 tekening Caspar Philip

Tekening Caspar Philips

Herengracht 41

Gebouwd            1889
Architect            D.H. van Oort
Opdrachtgever    C. Poortenaar
Monument         Gemeentelijk monument

1853 : SS 222   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5557  (verpondingsnummer)

1796 : 31 299   (kleinnummer)

1732 : 31 5505  (verpondingsnummer)

Kadast: F 712   (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1625

1889 vernieuwd

Architect

D.H. van Oort

Opdrachtgever

verm. Adr. Boukes

C. Poortenaar

Naam

Bijzonderheden

± 1625: winkel- en bovenwoning. Trapgevel, 4,92 m. breed. In het midden een toegang waarvoor een stoep loodrecht op de gevel. Voor het bovenhuis een hoge stoep met onderingang

Woonhuis, in 1889 vernieuwd met een rechte kroonlijst

Bewoners / eigenaren o.a.

Adr. Boukes

C. Poortenaar

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.