Herengracht 495

<- 493 Herengracht                  Panorama                Herengracht 497 ->

Herengracht 495

Herengracht 495

Herengracht 495, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 495

Gebouwd           1707
Architect            -
Opdrachtgever     mr Jan Six
Monument         Rijksmonument
 

Het eerste huis gebouwd door Elisabeth van der Voorde

De stadserven 25 en 26 in park A worden in 1664 gekocht door de kooplieden Lucas en Hendrik Scholten die ze in 1665 weer van de hand doen aan Aecht of Agatha de Vlaming van Oudtshoom [1588-1666]. Zij is de weduwe van de in 1651 overleden Jan Comelisz Geelvinck [1579-1651]. Jan Geelvinck is tussen 1626 en 1647 twaalf maal burgemeester en heeft tevoren op Herengracht 174 gewoond. Zij koopt de stadserven van de koopman Martinus Alewijn, die dan op Herengracht 458 woont, en ook de aangrenzende erven aan de Reguliersdwarsstraat. Maar zij overlijd kort daarna, waarop haar erfgenamen het gehele terrein in 1671 overdoen aan Elisabeth van der Voorde [1611 -1677] weduwe van de in hetzelfde jaar overleden David de Wildt, die secretaris der Admiraliteit te Amsterdam is geweest. Elisabeth van der Voorde laat aan de gracht een dubbel huis met een zeer eenvoudige bakstenen gevel bouwen, dat in 1673 gereed komt. Aan de zijde van de Reguliersdwarsstraat verrijzen op drie erven, dus ten dele achter 497, een “huysinge en stallinge”. Na het overlijden van de eigenares-bewoonster valt het huis met stallen, mogelijk in 1687, ten deel aan haar oudste zoon mr. Hiob de Wildt [1637-1704] ossenweider (toen waren ossen belangrijker en meer gebruikelijk dan koeien) en secretaris der Admiraliteit van 1659-1704, wiens tweede vrouw Barbara de Neufville al in 1669 is gestorven. Mr. de Wildt woont bij zijn dood in het huis, dat hij waarschijnlijk al in 1687 heeft betrokken.

Bij boedelscheiding komt het pand daarna aan zijn dochter Susanna de Wildt [1666-1722], die sinds 1690 getrouwd met de bekende mr. Simon van Slingelandt [1664-1736] secretaris van de Raad van State in 1690, thesaurier-generaal der Unie 1725 en raadpensionaris van Holland en Zeeland in 1727. 

 

 

Herengracht 495 David de Wildt  1611-1671  AM

David de Wildt [1611-1671], secretaris van de Admiraliteit van Amsterdam, geschilderd in 1667 door Ferdinand Bol [1616-1680]. Hangt in het Amsterdam Museum.

Herengracht 495 Hiob de Wildt  1637-1704  1640 AM

Oliverf schilderij van Hiob de Wildt[1637-1704] als hij 4 jaar is. Jongen in bosrijk landschap met pijl en boog in de hand. Geschilderd door Dirck Dircksz. van Santvoort [1610-1680]. Hangt in het Amsterdam Museum

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.