Herengracht 493

<- 491 Herengracht                  Panorama                Herengracht 495 ->

Herengracht 493

Herengracht 493

Herengracht 493, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 493

Gebouwd           1765 
Architect            -
Opdrachtgever    Anthony van Hemert
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1673

1765

begin 19de eeuw

1920

Architect

Opdrachtgever

1673 Antoini Warin

1765 Anthony van Hemert [1717-86], commissaris en koopman

1920 Centrale Suikermaatschappij

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1765 bergstenen gevel 14,85 m. breed. Rechte kroonlijst. Versierd driehoekig fronton. Hoekvazen. Versierde deurtravee. Dubbele stoep met onderingang. Alliantiewapen in fronton: verm. Van Hemert en Johanna van Royen. Thans twee ramen. Tuinhuis met verdieping. Zandstenen middenpartij. Kroonlijst met balustrade. Portiek met twee Ionische zuilen. Bekroning: Medaillon met Mercurius.

begin 19de eeuw: sierraam

1920 ingericht tot kantoor.

Bewoners / eigenaren o.a.

1696 mr Joan v.d. Voort

1717 Jan Trip de Jonge[1691-1721], secretaris en Petronelia Wilhelmina van Hoorn [1693-1764]

1765 tot ver in 19de eeuw: Anth. Van Hemert, commissaris en koopman

1765 tot midden 19de eeuw: Fam. Van Hemert,

 

tweede helft 19de eeuw: H.D. Hoeft van Woudenberg van Geerenstein

Rijksmonument

Nr 1660

Gebruik nu

Kantoren

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.