Herengracht 495

<- 493 Herengracht                  Panorama                Herengracht 497 ->

Herengracht 495

Herengracht 495

Herengracht 495, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 495

Gebouwd           1707
Architect            -
Opdrachtgever     mr Jan Six
Monument         Rijksmonument
 

De weduwe Françoise Angélique Gilles [1758-1826], die het huis erft, is van 1795-1826 regentes van het R.C. Maagdenhuis. In 1800 erfde ze “se jouit d'une fortune immense”, ze erfde o.a Herengracht 537. In 1817 koopt ze ook het buurhuis 497 om haar tuin te kunnen verdubbelen.

Nadat een groot deel van het interieur in Lodewijk xvi-stijl is vernieuwd, is vermoedelijk ook in haar tijd een empire roedenverdeling aangebracht in de ramen. Na de dood van Françoise Angélique Gilles worden de huizen 495 en 497 in 1828 toegewezen aan Maria Christina Josepha Gilles [†1840] dochter van Françoise's broer Ludovicus of Louis Michel Gilles [1757-1811] en Jeanne Petronelia Josepha de Pret. De nieuwe eigenares is getrouwd met graaf Franciscus Xaverius Joannes Maria Josephus de Robiano, een bekende figuur uit de Belgische opstand en in de Zuidelijke Nederlanden woonachtig. Zij verkopen 495 in 1836 voor ƒ 45.300 aan de uit Berlijn afkomstige koopman David Splitgerber [1768-1843] van Herengracht 543, die het reeds bewoont tegen een huurprijs van ƒ 2.600 per jaar. Na diens dood blijft zijn weduwe Gijsberta Johanna Harderwijk het huis dat haar in 1843 wordt toegewezen - bewonen met haar zoons David Cornelis Splitgerber (koopman en consul van Pruisen); mr.Johannes Jacobus Splitgerber (advocaat en kantonrechter-plaatsvervanger) en haar dochter Wijnanda Cornelia Splitgerber (in 1830 getrouwd met Henry Peter Blanckenhagen, directeur van de West-Indische Mij, zie 255a en 605). Hun broer, de bekende collectioneur Louis Splitgerber, woont dan op de Herengracht 623. Na de dood van Gijsberta Johanna Harderwijk verkopen haar erfgenamen het huis rond 1855 voor ƒ 48.000 aan de koopman Christiaan Pieter van Eeghen [1816-1889] lid van de firma Van Eeghen & Co., die ook eigenaar is geweest van Herengracht 176 en wiens schilderijencollectie dan beroemd is.

C.P. van Eeghen heeft het huis bewoond met zijn vrouw Catharina Buidekoper [1822-1879]. Zij is de dochter van burgemeester Pieter Buidekoper van Herengracht 489 en haar ongetrouwde zuster Geertruida Margaretha Jacoba Buidekoper [1824-1884] is eigenares van Herengracht 489.

Het echtpaar laat negen kinderen na. Aan de vijf ongetrouwde hiervan: de commissionair Jan Herman van Eeghen [1849-1918] lid van de firma H. Oyens & Zonen en diens zusters Anna Cecilia Maria, Jacoba, Maria Catharina en Catharina - die er blijven wonen - wordt het huis in 1890 bij boedelscheiding toegewezen. 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.