Herengracht 105

< 103 Herengracht          Panorama         Herengracht 109 >

Herengracht 107 1885

Herengracht 107, foto uit 1885 van SAA

Herengracht 107, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 107 oud

Gebouwd             1768
Architect              -
Opdrachtgever      Frans Mout
Afgebroken          Bombardement mei 1940         

1853 : RR 318   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5271  (verpondingsnummer)

1796 : 30 265   (kleinnummer)

1732 : 30 5219  (verpondingsnummer)

Kadast: F 528   (kadaster oud)Bouwjaar

1768

± 1890

11 mei 1940

Architect

 

Opdrachtgever

1768 Frans Mout

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1768 koopmanshuis 4,90 m. breed. In gezwenkte halsgevel met kuif. Stoep met onderingang.

Begin 19de eeuw: snijraam

11 mei 1940 door bominslag vernield

Bewoners / eigenaren o.a.

1857 instituut van A.M. van Doorn

Monument

Tot bombardement 1940

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.