Herengracht 103

< 101 Herengracht          Panorama         Blauwburgwal 22 >

Herengracht 103

Herengracht 103

Herengracht 103 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 103 

Gebouwd             ± 1875
Architect           
Opdrachtgever     verm. Gebr. Moerman
Rijksmonument    Nr 1548        

1853 : SS 191   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5526  (verpondingsnummer)

1796 : 31 267   (kleinnummer)

1732 : 31 5474  (verpondingsnummer)

Kadast: F 578   (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1650

± 1875

Architect

Opdrachtgever

± 1875 Verm. Gebr. Moerman 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

> ± 1650 Winkelhuis 3,94 m. breed. Hoge kap, waartegen trapgeveltje

± 1875 Rechte kroonlijst, kap en dakvenster

Bewoners / eigenaren o.a.

1650 Claes Claesz Bord

Rijksmonument

Nr 1548

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.