Herengracht 105

< 103 Herengracht          Panorama         Herengracht 109 >

Herengracht 105 - 107, 1015 BE,

Herengracht 105 - 107

Herengracht 105, 1015 BE, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 105 - 107

Gebouwd             1952
Architect              Th. J. Lammers
Opdrachtgever      N.V. Koffiehandel Mij Matagalpa
Monument          Nee 

 

Oude nummers, zie oud 105 en 107.

Herengracht 105, 1015 BE, Gevelsteen papiermolen

Gevelsteen met papiermolen uit 1649

Twee afzonderlijke gevelstenen in deze gevel.

 

In 1991 werd de net opgerichte VVAG benaderd door Prof. V.P. Semeijn Esser, oud directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunst. 

Hij vertelde dat de Academie bezig was te verhuizen naar de Sarphatistraat en dat het oude gebouw leeg opgeleverd moest worden. Of de VVAG misschien interesse had in wat oude steenbrokken die anders in de tuin achtergelaten zouden worden. 

Tot onze verrassing lagen daar, tussen andere onbewerkte blokken natuursteen, een gevelsteen met het interieur van een papiermolen, het ondergedeelte van een frontonvulling met het onderlijf van een staande man met een grote vis en een boogvulling met tekst betreffende het Henriettehofje. De VVAG kon de beschikking krijgen over deze bouwfragmenten als ze maar vlug opgehaald werden. De volgende dag al lieten we Restauratieatelier Snoep en Vermeer het een en ander ophalen.

De grote gevelsteen (80x 133 cm) met het interieur van een papiermolen was afkomstig van het, in 1908 afgebroken pand Damrak 98. Dat huis is in 1649 gebouwd door de gefortuneerde papierhandelaar Pieter Haack. In de Noord- Hollandsche Oudheden van 1903 (deel VI, pag. 18) wordt het pand beschreven en afgebeeld. 

De gevelsteen wordt wel in de tekst vermeld maar op de tekening is er slechts een wit vlakje. In de Voorlopige Monumentenlijst (1928) wordt vermeld dat het pand, hier toegeschreven aan Vingboons, gesloopt is en dat het beeldhouwwerk naar het Rijksmuseum is overgebracht. 

Wanneer en waarom de steen met de andere bouwfragmenten in de tuin van de Academie terechtgekomen waren was daar niet bekend.

Op 31 augustus 1992 onthulde burgemeester Van Thijn op de hoek van de Herengracht en de Leliegracht, in een blinde muur van de in 1952 gerealiseerde nieuwbouw, de schoongemaakte, partieel herstelde en gepolychromeerde gevelsteen. 

In het pand was toen het reclame bureau Wunderman- Worldwide gevestigd. Zo kwam de papiermolen terug bij de papierverwerking.

Damrak 98 en 99 rond 1900

Damrak 98 en 99 rond 1900. Foto RCE.

Damrak 98, te zien waar de gevelsteen zit

Damrak 98, te zien waar de gevelsteen zit. Foto RCE.

Gevelsteen uit Damrak 98 bij de afbraak in 1908.

Gevelsteen uit Damrak 98 bij de afbraak in 1908. Foto RCE

 

Gevelsteen, de eerste steen

Herengracht 105 Gevelsteen met de tekst voor de opening in 1902

Gevelsteen met de tekst voor de opening in 1952

De 2e gevelsteen, de eerste steen voor de bouw van het huidige gebouw. Met het opschrift :
8 april 1952 is de opening van dit gebouw
                gesticht door de
      N.V. Koffie Handelsmaatschappij
                   MATAGALPA
  is deze gedenksteen geplaatst door 
      de heer H.L. COHEN BENDIKS
zoon van de oprichter der vennootschap

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.