Herengracht 109

< 105 Herengracht          Panorama         Herengracht 111 >

Herengracht 109, 1015 BE,

Herengracht 109

Herengracht 109, tekening Grachtenboek

Tekening Grachtenboek

Herengracht 109


Gebouwd             ± 1800 (gevel)
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    Nr  1549     

1853 : RR 316  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5272  (verpondingsnummer)

1796 : 30 264    (kleinnummer)

1732 : 30 5220  (verpondingsnummer)

Kadast: F 527  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

voor 1625

1770 Nieuwe gevel

Architect

Opdrachtgever

1625 Jan Pietersz de of du Bien

1770 Jacob de Vrolijk

1920 firma Bouwens & Vorkink

1972 Stichting Diogenes

Naam / gevelsteen

± 1630 Het Seepaert

na 1700 De Cameel

Bijzonderheden

± 1620 Koopmanshuis 11,20 m. breed (met 111 gebouwd).

Traptopje tegen kap. Ontlastingsbogen, banden en hoekblokken. Dubbele stoep. Tussen 109 en 111 een 1,80 m. brede toegang naar de voorm. Doopsgezinde kerk ‘De Zon’. (Singel 118)

1770 Nieuwe gevel, huidige gevel

± 1800. Rechte kroonlijst, driehoekig fronton met versiering. Stoep.

1920 inwendig grondig verbouwd

1972 bewoonbaar gemaakt voor gezinnen en alleenstaanden

 

Bewoners / eigenaren o.a.

1606-1628 Jan Pietersz de of du Bien[†1628]

1606-1631 Elisabeth Lubbertsdr van der Wel( wed. Jan)

1631-1635 Symon Jacobsz Schoonhoven [†1635](eigenaar)

1635-1647 Johannes Versteghen(eigenaar)

1647-1704 Claes Jansz Ketelaer

1704-1736 Johannes van Duyns

1740-1787 Magtelt van Duyns met Jan de Man en daarna met Jacob de Vrolijk

1793-1796 mr. Jeronimus Tonneman

1794-1801 Cornelis Jansz de Man(eigenaar)

1801-1805 Johannes Ruys[1750-1825] (Firma Ruys & Zimmerman)

1805-1866? Firma Ruys & Zimmerman (eigenaar)

1804-1816 J.C. Zimmerman ((huur in 1810 ƒ 900 per jaar)

1839-1865 Johann Philip Altes of Altess [1790-1875]

1866-1870 Willem Korthals jr. (wonend op 111, van de firma Heybrock & Co)

1870-1895 Loth Gijselman[†1895] (koop ƒ I4.000)

1907-1911 N.V. Mij tot exploitatie van onroerende goederen Amsterdam

1911-1917 advocaat mr. Johan Hendrik Gerrit Bekker (wonend Prinsengracht 721)

1917-1935 firma Bouwens & Vorkink (koop ƒ 30.000)

1935-1940 Christiaan Vorkink

1940- 1951 Gemachtigde van de wederopbouw (i.v.m. bominslag)

1951-1960 Christiaan Vorkink(koop ƒ 9.000)

1960-1962 Salomon de Rood alias Arnold S. de Rood(eigenaar, koop ƒ 80.500)

1960-1968 A.S. de Rood cv (A.Corper en E.M. de Rood), en

tot 1967 de NV Zwacon Confectie Industrie

1969-1971 Mary Clarkson' Allen[*1896](eigenaar ƒ 225.000)

1971-heden Stichting Diogenes (koop  ƒ 120.000)

Rijksmonument

Nr 1549

Gebruik nu

appartementen

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. En Vier eeuwen Herengracht, uitgave Genootschap  Amstelodamum, 1976, Prof. Mr. H. de la  Fontaine Verwey, Dr. Isabella H. van Eeghen, Drs. G. Roosegaarde Bisschop, Mr. H.F. Wijnman.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.