Herengracht 168 Het Witte Huijs

<- 170-172 Herengracht               Panorama             Herengracht 166 ->

Herengracht 168

Herengracht 168

Herengracht 166, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 168 Het Witte Huijs

Gebouwd           1638
Architect            Philip Vingboons
Opdrachtgever    Michiel Pauw
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 149  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 42 2553  (verpondingsnummer)

1796 : 42 403    (kleinnummer)

1732 : 42 2533  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3727  (kadaster oud)

Bouwjaar

1638

Architect / Bouwer

1638 Philip Vingboons

1956-1959 N. Ch. Dekker

1980 Bart van Kasteel

1995-1997 J. van Stight

Opdrachtgever

1638 Michiel Pauw[1590-1640]

1728-1734 weduwe Maria Luycken [†8-2-7744]

1956-1959 Diaconie van de Nederlandse Hervormde Gemeente

1980 Museum Nederlands Theaterinstituut

1995 Theater Instituut Nederland(TIN)

2009 Theater Instituut Nederland(TIN)

2016 Klein Kantoor

Naam / gevelsteen

1638 ’t Witte Huys

Bijzonderheden

1638 koopmanshuis 8,20 m. breed. Zandstenen halsgevel met driehoekig fronton. Bovenin wapenschild met griffioenen als houders en met helmteken. Siervazen. Vensterfronton (verdwenen) Stoep met onderingang.

1728-1734 Het wapen van Pauw verdwenen, vensters gewijzigd en interieur in Lodewijk XIV-stijl ingericht.

1956-1959 Restauratie, o.a. gevel

1980 Doorgang naar Herengracht 166

1995-1997 Renovatie, de marmeren entree en de allegorische wand- en plafondschilderingen van De Moucheron vollledig hersteld.

2009 Sluiten doorbraken tussen panden

2016 renovatie en herinrichting voor gebruik als kantoor

Bewoners / eigenaren o.a.

1638-1640 Michiel Pauw [1590-1640]

1638-1655 (weduwe) Hillegonda Spiegel [ 1599-1677]

1708-1709 Jan Six, heer van Hillegom en Vromade [1668-I750]

1744-1997 Diaconie van de Nederlandse Hervormde Gemeente (eigenaar)

1745-1765 Gerrit Reessen

1765-1785 Gerrit en Willem Reessen

1786-1789 Mouritz Dreyer [†1811]

1791 Gijsbert de Vries [ca.1722-1791]

1792-1816 Comelia Sannie [1792-1816] (weduwe de Vries)

1817-1832 Antonia Johanna Charlotte de Lille [1746-1832]

1867-1872 Johann Gottlieb Ernil Mohr

1867-1873 Moritz Carl Mohr [1842-1879]

1873-1875 G.G.Mohr

1878-1880 Allard Pierson [1831-1896]

1905-1930 Jacques Princen & Co / Princen & Steimann in modes en gros

1930-1956 veel kantoren

1960-2009 Toneelmuseum / Theater Instituut Nederland

2017- heden kantoren

Rijksmonument

Nr 1760

Gebruik nu

Verhuur kantoorruimten

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.