Herengracht 168 Het Witte Huijs

<- 152 Herengracht               Panorama             Herengracht 148a ->

Herengracht 168

Herengracht 168

Herengracht 166, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 168 Het Witte Huijs

Gebouwd           1638
Architect            Philip Vingboons
Opdrachtgever    Michiel Pauw
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 149  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 42 2553  (verpondingsnummer)

1796 : 42 403    (kleinnummer)

1732 : 42 2533  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3727  (kadaster oud)

De tekeningen van Philips Vingboons

In het boek "Afbeeldsels der voornaemste gebouwen uyt alle die Philips Vingboons geordineert heeft", uitgegeven Amsterdam in 1674 staan ook de onderstaande tekeningen van het huis Herengracht 168.

De plattegrond is al even vernieuwend als de gevel. De deur opent niet, zoals gebruikelijk, op een voorhuis, maar op een gang die tot het achterhuis doorloopt. De gang komt in de plaats van de steeg die naar de voormalige suikerbakkerij. Rechts van deze gang liggen de voor- en achterkamer die onderling verbonden zijn. Tussen voor- en achterhuis ligt de binnenplaats met daartegenover een trappenhuis. De combinatie van kamers-en-suite, gang en centraal geplaatst trappenhuis zal pas in de achttiende eeuw algemeen gebruikelijk worden bij Amsterdamse grachtenhuizen. De achtergevel heeft dan in het midden een uitbouw met secreet(het toilet); de achterkamer links hiervan geeft toegang tot de tuin. Onder deze achterkamer bevindt zich de keuken.

 

 

 

 

Herengracht 168 Vingboons voorzijde

Tekening van de voorzijde met het wapen van de bouwheer, tekening Vingboons uit 1638

Herengracht 168 Vingboons plattegrond

Plattegrond van het huis en de tuin, waarin duidelijk te zien is, hoe schuin het perceel loopt. Tekening Vingboons uit 1638

Herengracht 168 Vingboons wapen

Het wapen dat in de gevel staat van de familiewapen van de familie Pauw

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.