Herengracht 168 Het Witte Huijs

<- 170-172 Herengracht               Panorama             Herengracht 166 ->

Herengracht 168

Herengracht 168

Herengracht 166, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 168 Het Witte Huijs

Gebouwd           1638
Architect            Philip Vingboons
Opdrachtgever    Michiel Pauw
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 149  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 42 2553  (verpondingsnummer)

1796 : 42 403    (kleinnummer)

1732 : 42 2533  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3727  (kadaster oud)

Grote verbouwing van het huis

De zes kinderen verkopen het pand in 1710 voor ƒ 36.500,- aan koopman Arnoldus Dix [†1718] die het betrekt, maar later overlijdt in een huis aan de Keizersgracht. Rond 1728-1734 wordt het huis in- en uitwendig gewijzigd door zijn in Leiden geboren weduwe die eerder getrouwd was met de uit Haarlem afkomstige medicus dr. Johannes Smalsius.

De oude kruiskozijnen worden vervangen door schuiframen. Tegelijkertijd worden de ramen verhoogd met als gevolg dat de frontons boven de vensters verdwijnen. Slechts één fronton blijft in aangepaste vorm gespaard. Dat is het fronton van het bovenste venster, waarop in het midden de schilddragende leeuwen steunen. Het oorspronkelijk gebogen fronton is gewijzigd in twee sierlijke voluten. Het familiewapen van Pauw maakt plaats voor dat van Maria Luycken, maar later is ook dat weer verwijderd; tegenwoordig is het “leeg”.

Naar de mode van de tijd is het interieur in Lodewijk XIV-stijl ingericht. Symmetrie, of althans een illusie van symmetrie, is hierbij belangrijk. Daarom wordt de linker gangmuur rechtgetrokken en in de gedeelde muur met de buren worden schijndeuren aangebracht, tegenover de deuren rechts. Iets wat je nog in veel Amsterdamse huizen ziet. Bovendien wordt de gangvloer bedekt met marmeren platen die spiegelbeeldig aan elkaar zijn. Daarvoor worden de platen uit één blok gezaagd en vervolgens in de gang tegenover elkaar gelegd. Jan Ignatius van Logteren [1709-1745] voorziet het plafond in 1733 van weelderig stucwerk met allegorische voorstellingen van de deugden. Een levensgroot, bijna vrijstaand beeld van Prudentia, de Voorzichtigheid, aan het einde van de gang, vormt de apotheose van het gehele decoratieve schema. Ook het trappenhuis wordt door Van Logteren verfraaid. De balusters van de spiltrap worden zo gesneden dat de perspectivische illusie ontstaat van de enorme hoogte van het trappenhuis. Zie het tabblad “Gang met trappenhuis”.

De voorkamer wordt verfraaid met behangselschilderingen, die uitstekend passen bij de Lodewijk-XIV-mode om kamers als een eenheid op te vatten. Uitgebeeld is de oudtestamentische geschiedenis van de legeraanvoerder Jefta, de Israëlitische krijgsheer die zijn eigen dochter opoffert. Isaac de Moucheron [1640-1744] schildert de landschappen, Jacob de Wit [1695-1754] neemt de figuren voor zijn rekening, maakt in de zaal ook de plafondschildering de ‘Triomf van Bacchus’ en grisailles met allegorische voorstellingen. 3)

De huurwaarde van het huis wordt in 1742 – wanneer Maria Luyken er woont – gesteld op ƒ 1.760,-. Bij testament d.d. 11-1-1744 vermaakt Maria het huis voor de ene helft aan de Amsterdamse en voor de andere helft aan de Leidse Gereformeerde Diaconie, tegenwoordig de Nederduitse Hervormde Diaconie. Zij hebben het pand meer dan 225 jaar in eigendom gehad.

Huurders van het huis van de Diaconie

De bewoners zijn geweest:

 • Van 1745 tot 1765 koopman Gerrit Reessen, hij is getrouwd met Geertruyd van der Keere (zie Herengracht 26) en de schoonvader van koopman Archibald Hope van Herengracht 64. De huur is ƒ 11.780,- per jaar.

 • Van 1765 tot 1785 Gerrit en Willem Reessen, (huur ƒ 2.250,-) die in 1776 de trapleuningen laten repareren; het reparatiewerk is getekend H.C.J., I.N.M., I.A.D. en C.A.M.

 • Van 1786 tot 1789 de katholieke koopman Mouritz Dreyer [†1811] die ƒ 2.903,- huur per jaar betaalt en in 1789 Herengracht 462 koopt en daarheen verhuist

 • In 1791 Gijsbert de Vries [ca.1722-1791] sinds 1758 getrouwd met de uit Alkmaar afkomstige Cornelia Sannie

 • Van 1792 tot 1816 Cornelia Sannie als weduwe die ƒ 2.500,-huur betaalt en bij wie in 1805 Gijsbert de Vries-jr. en in 1811-1816 Jacob Daniel de Vries inwonen.

 • Van 1817 tot 1832 Antonia Johanna Charlotte de Lille [1746—1832], zij is de weduwe van de in 1815 overleden predikant ds. Bartout van der Feen en haar zoon de advocaat mr. Tjetse van der Feen van Herengracht 170.

 • Rond 1835 koopman Christian Joseph Gottfried Roesch [1790-1837] uit Nierstein.

 • Rond 1838 Andreata Jacobsen de weduwe van Christian Roesch.

 • Van ongeveer 1839 tot 1875 koopman Eduard Christian (of Christian Eduard) Mohr [1809-na 1879] uit Kreuznach, die sinds 1838 getrouwd is met Johanna Emilie Bunge. Hij handelt onder de firmanaam Mohr & Co. en koopt Herengracht 164 in 1857. In 1876 echter gaat hij failliet met een tekort van 18 ton. 4). Hij verhuist daarna naar Wiesbaden. Zijn zoons, koopman Johann Gottlieb Ernil Mohr (hij verhuist naar Herengracht 36), koopman Moritz Carl Mohr [1842-1879] (hij verhuist naar Herengracht 317 en is getrouwd met Maria Christiani) en G.G. Mohr, makelaar in verfwaren. Deze kinderen worden respectievelijkin 1867-1872, 1867-1873 en 1873-1875 in dit huis gesignaleerd.

 • Tussen ca. 1878 en 1880 woont hier theoloog dr. Allard Pierson [1831-1896]. Hij is sinds 1877 hoogleraar aan de Amsterdamse Universiteit in de moderne talen en letterkunde, esthetiek en kunstgeschiedenis, tevens letterkundige en sinds 1854 getrouwd met Pauline Hermine Elisabeth Gildemeester[1831-1900]. In 1880 woont ook hun schoonzoon hier, advocaat mr. Willem de Ridder, getrouwd met Lina Eudia Pierson.

 • Rond 1885 woont hier G.N.J. van de Griendt

 • Rond 1890 woont hier Mijnhart Johannes Boissevain [1845-1917] lid van de firma's Baak & Boissevain, Buyk & Boissevain en mededirecteur van de Banque de Paris et des Pays Bas 1870-1872. Hij is sinds 1867 getrouwd met Johanna Juliane Hoek [1846-1909].

   

Herengracht 168 Zandstenen halsgevel met driehoekig topfronton

Zandstenen halsgevel met driehoekig topfronton

Herengracht 168, Zandstenen halsgevel

Zandstenen halsgevel met driehoekig topfronton

Herengracht 168, Voordeur met stoep

Voordeur met stoep

Herengracht

Herengracht

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.