Herengracht 166, Soli Deo Gloria

<- 168 Herengracht               Panorama             Herengracht 164 ->

Herengracht 166

Herengracht 166

Herengracht 166, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 166

Gebouwd           ± 1725
Architect            -
Opdrachtgever    Gerbrand Elias
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 148  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 42 2554  (verpondingsnummer)
1796 : 42 402    (kleinnummer)
1732 : 42 2534  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3726  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620 (1)

1725 (2)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1620 Hans en Anthony Gommaers (1)

± 1725 mr Pieter Elias Gerbrandesz (2)

Naam / gevelsteen

Soli Deo Gloria (Latijn voor "Alleen aan God de eer")

Bijzonderheden

± 1725 koopmanshuis 8,60 m. breed. Getoogde kroonlijst met twee consoles. Toog met voluten en kuif, waarin bloemenmand (bloeiende distel uit ’t wapen van Elias. Daaronder in lamberkijn: Soli Deo Gloria (2)

Thans: deuromlijsting met Ionische kapitelen, ovale lantaarn met concaaf glas boven de ingang. Ongeveer 14 mangaanruiten, alles einde 18de eeuw. Stoep. 18de eeuws interieur. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1642 fam. Wormskerck (1)

1797 Marten Kooij (2)

sedert 1900 kantoor (2)

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.