Keizersgracht 666-668

Keizersgracht 666 cp

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 666 1931

Keizersgracht 666 foto uit 1931

Keizersgracht 666


Gebouwd           1735
Architect            -
Opdrachtgever    Robertus Malbrank
Afgebroken         1937

Bouwjaar

1686

± 1735

1937 afbraak

Architect

1686 Laurens Valk, meester-timmerman

Opdrachtgever

1686 Laurens Valk, meester-timmerman

± 1735 Robertus Malbrank

1930-1931 Javasche Bank

1937 Javasche Bank

Naam / gevelsteen

1686 De Valk

Bijzonderheden

± 1735 koopmanshuis 7,51 m. breed. Gevel met middenvoorsprong. Vier consoles waartussen lichten en waarboven balustrade met vier vazen. Stopem et onderingang. Omlijste toegang.

1930-1931 Keizersgracht 666 gekoppeld aan 668 

1937 gesloopt. Samen met 668 vernieuwd.

Bewoners / eigenaren o.a.

1751 Pieter Trip

± 1800 mr. Jean Graafland Psz.

1914-1919 Unie Bank

1930-1937 Javaanse Bank

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.