Keizersgracht 666-668

Keizersgracht 668 cp

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 668

Keizersgracht 668

Keizersgracht 668


Gebouwd           1735
Architect            Posthumus Meyjes en Van der Linden
Opdrachtgever    Robertus Malbrank
Afgebroken         1937

Met de bouw van dit oorspronkelijk 17e-eeuwse dubbele woonhuis wordt in 1683 begonnen door Cornelis Oosterland. Hij verkoopt het huis in 1687 aan de repatiërende Oost Indië ambtenaar-koopman Joan van Oosterwijck, die het huis laat voltooien en in gebruik nemen. In 1734 is het van en wordt het bewoond door de regerend schepen en raad mr. Jan van Loon. In 1806 door mr. Jan van Loon Jansz en in de tweede helft der 19e eeuw door mr. J. Messchert van Vollenhoven. Het huis was voor de afbraak een Nederlands Monument.

Het huis heeft een bakstenen gevel, breed 14,51 m, in de trant van A. Dorsman met rechte kroonlijst, waarboven gemetselde attiek met venstertjes, met hoekpilasters en het opschrift op de gevel: CIɔIɔC ZEERUST LXXXIII. Oorspronkelijk stond op de gevel een aardbol en zonnewijzer, die later zijn verdwenen, evenals de hoge stoep. Toegang van het huis is naar beneden verplaatst. In 1906 ingericht voor de Javasche Bank en in 1920 is 666 erbij getrokken. In 1937 is het pand, samen met het buurpand, afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe nieuw gebouw voor de bank.

Keizersgracht 668 RCE 1916 opschrift

Tekst op de gevel, detail uit foto van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Keizersgracht 668 Zeerust 1916 RCE

Het oude pand Zeerust, foto uit 1916 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.