Keizersgracht 666-668

Keizersgracht 668 cp

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 668

Keizersgracht 668

Keizersgracht 668


Gebouwd           1735
Architect            Posthumus Meyjes en Van der Linden
Opdrachtgever    Robertus Malbrank
Afgebroken         1937

Bouwjaar

1683

± 1735

1937 afbraak

Architect

1906-1907 C.B. Posthumus Meyjes sr.

1921 C.B. Posthumus Meyjes sr. en C.B. Posthumus Meyjes jr.

Opdrachtgever

1683 Cornelis Oosterland (begin bouw)

1687 Joan van Oosterwijck (afbouw)

1906-1907 Javasche Bank 

1921 Javasche Bank

1930-1931 Javasche Bank

1937 Javasche Bank 

Naam / gevelsteen

Zeerust

Bijzonderheden

± 1687 koopmanshuis 14,51 m. breed. in de trant van A. Dorsman met rechte kroonlijst, waarboven gemetselde attiek met venstertjes en met Hoekpilasters.

1921 Tuinhuis

1930-1931 Keizersgracht 666 eraan toegevoegd 

1937 gesloopt. Samen met 668 vernieuwd.

Bewoners / eigenaren o.a.

1706-1734 Jan van Loon(1677-1763) en Machteld van Loon (1677-1717)

1734 mr. Jan van Loon(1677-1763) en Maria Backer (1724-1797)

1906-1937 Javaanse Bank

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.