Keizersgracht 660

Keizersgracht 670

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 670

Keizersgracht 670

Keizersgracht 670


Gebouwd           1876
Architect            J.L. (Jan) Springer
Opdrachtgever    J.K. Huijsinga
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1675 (1)

± 1876 (2)

Architect

1876 J.L. (Jan) Springer 

Opdrachtgever

1675 Thieleman Soolmans, lakenkoopman (1)

1876 J.K. Huijsinga

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1675 dubbel woonhuis 14,85 m. breed. Rechte kroonlijst en verhoging waarin drie zolderlichten en waarop frontispiesje. (Met stal aan Kerkstraat).

± 1876 Nieuwe zandstenen gevel en platte stoep met vier afsluitpaaltjes.

2006 grootscheepse restauratie waarna het weer een woonhuis is 

Bewoners / eigenaren o.a.

1683 wed. Ant. Nieuwgaert (1)

1701 Maria Nieuwgaert, wed. van Albert Schuijt (1)

tot 1736 fam. Soolmans – Schuijt, overleden 14 februari 1736. “Men sijt, dat sij wel twee mieljoen aan geldt nalaat.” 

1736 gekocht en sedertdien bewoond door Melchior ten Hove

1782 mr. Jacob Hooft

1876-± 1890 J.K. Huijsinga

1926 Amsterdamsche Grondbroefbank

1926 Bankierskantoor A.H. Keyser & Zonen

1933 Commissionnairs Lange & Levy

1988 EuroLawyers

1979-1999 Walter Kamp

Rijksmonument

2694

Gebruik nu

Kantoor / Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.