Keizersgracht 666-668

Javasche Bank, Bank Nasional Indonesia, Bank Indonesia, De Indonesische Overzeese Bank, Indover Bank

Keizersgracht 664 en 666-668

 

De Javasche Bank, opgericht in 1828, functioneert  tot 1951 als ‘circulatiebank’  voor Nederlands-Indië, d.w. z. zij geeft het geld uit dat gebruikt wordt in Nederlands-Indië en de voorwaarden zijn vergelijkbaar met die van de Nederlandse Bank, die uit 1814 is. Het hoofdkantoor is dan gevestigd in Batavia, het huidige Jakarta. De Javasche Bank heeft direct een dubbele functie: ze is zowel circulatiebank als algemene kredietbank met winstoogmerk. Na de oprichting van de Republiek Indonesië, wordt gekozen om van de De Javasche Bank de centrale bank te maken van Indonesië. In 1951 wordt de bank overgenomen door de Indonesische regering. Op 30 juni 1953 wordt de bank de centrale bank van Indonesië en de naam wordt eerst veranderd in Bank Nasional Indonesia (BNI) en nu heet de centrale bank Bank Indonesia (BI).

 

Kantoor te Amsterdam van de Bijbank Javasche Bank.

Op 15 mei 1891 wordt het eerste kantoor, dan ‘delegatie’ van de Javasche Bank te Amsterdam geopend aan de Reguliersdwarsstraat 60. Het gaat om enkele lokalen in het kantoor van de Hollandsche Hypotheekbank. Tevoren was de Javasche Bank altijd vertegenwoordigd geweest door de Nerderlandsche Handelsmaatschappij, maar omdat deze ook steeds meer een bank wordt in Nederlands-Indië, wordt een eigen vestiging noodzakelijk. Deze vestiging verhuist al spoedig en is vanaf 19 april 1892 gevestigd in ‘Zeerust’, Keizersgracht 668 en in 1922. Met de aanname van de Javasche Bankwet, wordt het officieel de Bijbank Javasche Bank, ook wel de Javasche Bank Nederland genoemd. Later is er ook nog een kantoor in New York geopend. In 1920 wordt het pand 664 erbij getrokken en wordt er in de tuin bijgebouwd, voor extra kantoorruimte . Maar het voldoet niet aan de groeiende behoefte aan kantoorruimte en in 1936 wordt besloten tot nieuwbouw op de plaats van Keizersgracht 664 en 666. Door het architectenbureau  Posthumus Meyjes en van der Linden wordt een nieuw ontwerp gemaakt. Het wordt gebouwd in de stijl van het traditionalisme  met invloeden van het neoclassicisme. Het lijkt wel of het er altijd heeft gestaan. Om meer ruimte te creëren, wordt er tot diep in de grond gebouwd. De kluizen liggen op 4 meter onder N.A.P. en er zijn ook al voorzieningen getroffen voor de verwachte komende oorlog, zoals een redelijk bomvrije vluchtruimte met mechanische ventilatie en een eigen elektriciteitsvoorziening.

 

De Indover Bank.

In oktober 1951 wordt de bank genationaliseerd, de aandelen van de bank komen in handen van de staat Indonesië.  En per 1 juli 1953 wordt de bank dan ook officieel Bank Nasional Indonesia met een  filiaal aan de Keizersgracht. In 1965 wordt het ook het filiaal van een aantal Indonesische commerciële banken. De naam wordt dan ook de N.V. De Indonesische Overzeese Bank, maar de instelling heeft nog steeds een directe lijn naar de Nationale bank. Later wordt de naam vereenvoudigd tot: Indover Bank.  In 1992 verhuist de bank van de Keizersgracht naar de Stadhouderskade.

 

Door een wijziging in de Indonesische wetgeving in 2004 moet de Bank Indonesia haar dochter vóór 15 januari 2009 verkopen, omdat commerciële activiteiten na die datum verboden zijn. De verkoop aan een Indonesische commerciële bank mislukt. Het reddingsplan van 546 miljoen euro wordt vervolgens door het Indonesische parlement niet goedgekeurd. Daarna kiest de Bank Indonesia voor liquidatie van de dochter, maar dat loopt uit op een faillissement in 2008.

 

Op het moment van het faillissement hebben rekeninghouders 11 miljoen euro aan tegoeden uitstaan bij de bank . Die tegoeden vallen onder het depositogarantiestelsel, d.w.z. van een tegoed op een rekening tot maximaal € 40.000 krijgt de rekeninghouder dan € 38.000 euro uitgekeerd. Die bedragen zijn nu verhoogd. 

Tropenmuseum Kantoor van de Javasche Bank in Batavia TMnr 60047649

Kantoor van de Javasche Bank in Batavia, foto Tropenmuseum

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.