Keizersgracht 695

Keizersgracht 695

Keizersgracht 695

Keizersgracht 695, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 695


Gebouwd           1689
Architect            -
Opdrachtgever    Jan van Lier
Monument         Rijksmonument

1853 : Y 158     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5510  (verpondingsnummer)

1796 : 59 36    (kleinnummer)

1732 : 59 5217  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1210  (kadaster oud)

Bouwjaar

1689

1890

1988 restauratie

Architect

1988 Architectenbureau Prins B.V

Opdrachtgever

1689 Jan van Lier Gtzn

1890 H. Salomons

1988 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1689 koopmanshuis 7,22 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken die Poseidon en Neptunus voorstellen. Segmentvormig fronton (ter vervanging van een bekroonde vogel). Hijsbalk. Toegang met gebeeldhouwde omlijsting van het bovenlicht. Stoep met onderingang.

1890 benedengedeelte veranderd. Platte stoep.

1988 Gerestaureerd, stoep hersteld met behulp gelden Vrienden van Stadsherstel

Bewoners / eigenaren o.a.

1702 Pieter Delbeeck

1981 in eigendom van Stadsherstel

Rijksmonument

2420

Gebruik nu

Kantoor, Notaris Meijer CS.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.