Keizersgracht 697

Keizersgracht 697

Keizersgracht 697

Keizersgracht 697, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 697


Gebouwd           1688
Architect            -
Opdrachtgever    Claes van Houten
Monument         Rijksmonument

1853 : Y 157     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5511  (verpondingsnummer)

1796 : 59 35    (kleinnummer)

1732 : 59 5218  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1209  (kadaster oud)

Bouwjaar

1688

1883

1988 Restauratie

Architect

1688 Claes van Houten, meester-timmerman

1883 H. Stroër, timmerman en makelaar

1988 Architectenbureau Prins B.V.

Opdrachtgever

1688

1883 T.H. Rochussen

1988 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

1988 Gevelsteen Notarii Sumus Nihil Prius Fide

Bijzonderheden

1688 woonhuis 6,71 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken, festoenen. Linkse stoep. Siervazen. Segmentvormig fronton. Twee ovale lichten in omlijsting. Hijsbalk. Omlijste toegang. Stoep met drie balusters en onderingang. 

1883 rechte kroonlijst waaronder blokjes. Kapje met zinken roefwerk. Platte stoep.

1988 Gerestaureerd, samen met Keizersgracht 695

Bewoners / eigenaren o.a.

1855 – 1885 D.C. Splitgerber 

1984 eigendom Stadsherstel

 

Rijksmonument

Nr. : 2421

Gebruik nu

Kantoor, Notaris Meijer CS. en twee appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

697 en 699

 

Deze twee koopmanshuizen, elk 6,71 m. breed, met een linkse en een rechtse stoep zijn in 1688 gebouwd door meester - timmerman Claes van Houten.

Ze hebben elk een ingezwenkte halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken met festoenen, siervazen en een segmentvormig fronton, twee ovale lichten in een omlijsting, een hijsbalk, een omlijste toegang en een stoep met drie balusters en een onderingang.

 

697 is in 1883 door H. Stroër, timmerman en makelaar veranderd voor T.H. Rochussen.

De gevel heeft nu een rechte kroonlijst waaronder blokjes, een kapje met zinken roefwerk en een platte stoep.

 

Van omstreeks 1855 - 1885 is het bewoond geweest door D.C. Splitgerber.

 

 

 

Keizersgracht 697, Gevelsteen

Gevelsteen

Keizersgracht 697, Ondergevel met ingang naar souterrain

Ondergevel met ingang naar souterrain

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.