Keizersgracht 693

Keizersgracht 693

Keizersgracht 693

Keizersgracht 693, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 693


Gebouwd           1680
Architect            -
Opdrachtgever    Corns Bakker
Monument         Rijksmonument

1853 : Y 159     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5509  (verpondingsnummer)

1796 : 59 37    (kleinnummer)

1732 : 59 5216  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1211  (kadaster oud)

Bouwjaar

1690 (1)

1912 (2)

Architect

1912 J.H. van Vloodorp

Opdrachtgever

1690 mr. Jan Bakker (zoon van Corns) 

1912 Wijnhof en van Gulpen

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1690 woonhuis 7,63 m. breed. Met 691. 'te stellen twee woonhuizen, geen stallen noch pakhuizen, een woonhuis van gelijke hoogte en gelijke gevel als de heer Bakker een (in 1680) getimmerd heeft.'

Elk een tegenelkaar liggende stoep met onderingang. Toegang met omlijsting.

1912 693 begane grondverdieping veranderd. Dubbele deur links. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1912-1941 Wijnhof & van Gulpen (chemisch Laboratorium)

1931-1942 Wijnhof & van Gulpen & Larsen NV (chemische groothandel)

Rijksmonument

2419

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.