Keizersgracht 633

Keizersgracht 633

Keizersgracht 633

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 633, ingang Geelvinck Hindelopen huis

  

Gebouwd           1687
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Albertus Geelvinck
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1687 (1)

? (2)

1920 (3)

Architect

 

1920 B.J. Ouëndag (3)

 

Opdrachtgever

1687 mr. Albertus Geelvinck, schepen (1)

1920 Amsterdamsche Bank (3)

Naam / gevelsteen

? De Katoenbaal (2)

Bijzonderheden

1687 stalgebouw met pakzolders 7,40 m. breed. Gebouwd met herengracht 518. midden- en twee zijingangen. Middenvoorsprong. Rechte gootlijst. Kap. Dakvenster. (1)

? pakhuis (2)

net als bij 631 bovenverdiepingen ingericht tot woning en kantoor.

1920 ingericht voor Amsterdamsche Bank (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2396

Gebruik nu

Museum Geelvinck-Hinlopen, het koetshuis is de ingang voor het museum, dat tot in het huis aan de Herengracht 518 doorloopt. Zie ook  www.geelvinck.nl

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

Dit is een 7,40 m. breed stalgebouw met pakzolders.

Het is in 1687 gebouwd met Herengracht 518 voor mr. Albertus Geelvinck, schepn.

 

Het heeft een middeningang en twee zijingangen, een middenvoorsprong, een rechte gootlijst, een kap en een dakvenster.

 

Later is het een pakhuis genaamd 'De Katoenbaal'.

 

Evenals 631 zijn in 1878 de bovenverdiepingen ingericht tot woning en kantoor.

 

In 1920 is het door architect B.J. Ouëndag ingericht voor de Amsterdamse Bank.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.