Keizersgracht 635

Keizersgracht 635

Keizersgracht 635

Keizersgracht 635, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 635

 

Gebouwd           1684
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Jeronimus de Haze
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

1684 (1)

1887 (2)

1913 (3)

1921 (4)

Architect

1921 B.J. Ouëndag (4)

Opdrachtgever

1684 mr. Jeronimus de Haze (1)

1913 de Hollandse Grond Credietbank (3)

1921 Amsterdamsche Bank (4)

Naam / gevelsteen

1684 Alliantiewapen verm. van Geelvinck en de Haze (verdwenen) (1)

1887 ‘’t Konijntje’ en ‘’t Haasje’ (2)

Bijzonderheden

1684 stalgebouw met pakzolders 14,90 m. breed, tegelijk met Herengracht 520. Rechte kroonlijst. Midden- en twee zijingangen. Kap. Twee dakvensters. Hoekpilasters. (1)

1913 ingericht tot garage. (3)

1921 veranderd. (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2397

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

Dit 14,90 m. brede stalgebouw is in 1684 tegelijk met Herengracht 5,20 gebouwd voor mr. Jeronimus de Haze del Georgio.

 

Het heeft een rechte kroonlijst, een middeningang en twee zijingangen, een kap met twee dakkapellen, hoekpilasters en een alliantiewapen vermoedelijk van Geelvinck en de Haze - verdwenen -.

 

In 1887 nog genaamd ''t Konijntje en 't Haasje'.

 

In 1913 is het ingericht tot garage voor de Hollandse Grond Credietbank.

 

In 1921 is het veranderd door architect B.J. Ouëndag voor de Amsterdamse Bank.

 

Thans heeft het drie dakkapellen en het alliantiewapen is verdwenen.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.