Herengracht 518 Geelvink-Hindelopen

<- 520 Herengracht                Panorama                Herengracht 516 ->

Herengracht 518

Herengracht 518

Herengracht 518, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 518, Geelvinck Hinlopen Huis

Gebouwd           ± 1690
Architect            -
Opdrachtgever    Albert Geelvinck
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

± 1690

1730

1921

1989

Architect / Bouwer

1989 Architecten G. Bolt-Schellenberg en Joh. P.M. Goudeau

Opdrachtgever

± 1690 Mr. Albert Geelvinck, raad

1921 Hagemeijer en Co

1989 J.A.W. Buisman (Ten Doesschate Buisman Groep)

Naam / gevelsteen

na 1690 Pakhuis De Katoenboom

Bijzonderheden

± 1690 dubbel woonhuis 14,85 m. breed met stal aan Keizersgracht 633. Bakstenen gevel met dito geblokte hoekpilasters.

1730 Rechte kroonlijst met zes consoles waarop balustrade met attiek en zes vazen (balustrade verdwenen). Hardstenen voetstuk, dubbele stoep met onderingang en toegang met omlijsting.

Begin 19de eeuw: Snijraam met verguld achterraam en vier gouden sterren.

± 1900 stoephek 

1921 ingericht tot kantoor voor Hagemeyer & Co.

1989 restauratie van het pand

Bewoners / eigenaren o.a.

1695 mr Jacob Bicker Hendrikz

1991-2012 Van Rossum & Co, kunsthandel

1989-2015 Museum Geelvinck Hinlopen, de ingang was aan de Keizersgracht 633

 

Rijksmonument

Nr 1879

Gebruik nu

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.