Keizersgracht 341

Keizersgracht 341

Keizersgracht 341

Keizersgracht 341, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 341

 

Gebouwd           ± 1740
Architect            -
Opdrachtgever    Johannes Verkolje, makelaar
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

vóór 1657 (1)

± 1740 (2)

Architect

Opdrachtgever

± 1740 Johannes Verkolje, makelaar (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1740 woonhuis 4,39 m. breed. Getoogde kroonlijst met versiering met hoekvazen waarin blank wapenschild (verm. Verkolje). (2)

? portiek met twee toegangen. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1657 Johs Franciscus Roemer (1)

1895 Algemeen Onderling Ziekenfonds door en voor Werklieden. (2?) (3?)

Rijksmonument

Nr 2319

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.