Keizersgracht 339

Keizersgracht 339

Keizersgracht 339

Keizersgracht 339, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 339

 

Gebouwd           ± 1690
Architect            -
Opdrachtgever    Ambrosius Perlingh
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

vóór 1657 (1)

± 1690 (2)

± 1890 (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1690 Ambrosius Perlingh (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1690 koopmanshuis 4,46 m. breed. Hals met festoenen op ingezwenkte vleugelstukken. Segmentvormig fronton. Hoekvazen. Twee omlijste lichten. Stoep met omlijste toegang. (2)

verm. ± 1890 hals verwijderd. Rechte kroonlijst met blokvullingslijst.(3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1657 Jan Lodewijcksz van Roussel (1)

Rijksmonument

Nr 2318

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.