Keizersgracht 343

Keizersgracht 343

Keizersgracht 343

Keizersgracht 343, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 343

 

Gebouwd           ± 1620/1800
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter Opmeer
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1620 (1)

± 1730 (2)

± 1790 (3)

1800 (4)

Architect

Opdrachtgever

± 1620 dr Pieter Opmeer, schepen in 1626 (1)

± 1730 erfgenamen Opmeer zoals te zien op tekening(2)

1800 Hendrik Pr. Mulder (4)

Naam / gevelsteen

? 345¹ Oranjeappel (in 1920 overgebracht naar De Lairessestraat 11, later naar Hilversum. Boven poort verblijf ‘suppost’.

na 1920 School met den Bijbel (deze school later opgeheven).

Bijzonderheden

± 1620 woonhuis 5,25 m. breed. Samen met maar groter dan 345: gebouwd achter 339 en 341. (1)

± 1730 koopmanshuis samen 343 en 345 rechte kroonlijst met verhoging. Een grote en twee kleine vazen. Kap. Hijsbalk. Rechter en linker stoep met onderingang. (2)

± 1790 Cilindervormige lantaarn boven ingang. (3)

1800 verhoogd met één verdieping. Rechte kroonlijst met vier consoles, bewerkt met leeuwekop en klauwen. Zadeldak. Oude stoep. (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

1641 mr Nicolaas Opmeer, burgemeester (zoon van Pieter).

1696 Hij liet de beide huizen na onder fidei-commis (Een Fideï-commis, ook fideï-commissaire substitutie of erfstelling over de hand is een goed of beschikking waarvan in een testament is vastgelegd dat daarover niet in een volgend testament kan worden beschikt, maar dat het een aangewezen erfgenaam moet toevallen. Men noemt zowel de beschikking als het goed waarover is beschikt wel fideï-commis. De bezitter, men kan niet van een eigenaar spreken, is de fideï-commissaris. Bron: Wikipedia)

? nadat erfgenamen Gez. Van Collen, weduwe van mr Corn. Graafland geb. Van Strijen bewoner 343 en wed. Hartsinck geb. Graafland bewoner 345 van fideiverband ontslagen waren hebben zij de huizen verkocht.

Rijksmonument

Nrs 2320

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.