Keizersgracht 325

Keizersgracht 325

Keizersgracht 325

Keizersgracht 325, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 325

Gebouwd           1641/1914
Architect            -
Opdrachtgever    Daniel Couvreur/G. Hilterman
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 302  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 35 3  (verpondingsnummer)
1796 : 35 228    (kleinnummer)
1732 : 35 3  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4005  (kadaster oud)

Bouwjaar

1641

± 1750

Architect

1914 Jac. Drucker, Keizersgracht 196

1915 G. Matthieu, Wolvenstraat 15

1932 P.A. van de Weiden, N.V. Meester's gewapende betonbouw, Zaagmolenstraat 15

1952 Zanstra Giesen en Sijmons, N.Z. Voorburgwal 326-328

Opdrachtgever

1641 Daniel Couvreur

± 1750 Ellard de Waer de Wit

1914 G. Hilterman

1915 E. Goldstein

1932 E. Goldstein

1952 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1750 koopmanhuis 5,70 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Fronton met kuif. Stoep met onderingang.

1913 Verbouw onderpui / souterrain, stoep vervalt en ook de mooie top

1915 zolderverdieping veranderd.

1932 bouw extra betonkelder

1951 Ontploffing en brand op 18 januari 1951 waarbij J. Franken omkomt.

1952 Herbouw/vernieuwing na brand, verenigen met Keizersgracht 327 en de stoep, nu links teruggeplaatst

1983 verbouwd tot appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

1688 Jacoba Menton, wed. van Jan Baptista de Blois

1729 François Mulder 

Bijna hele 19de eeuw: fam. Daniel Bousque, 1886 wordt het huis en inboedel geveild

1952-1969 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Rijksmonument

Nr. : 2311

Gebruik nu

vier appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.