Keizersgracht 323

Keizersgracht 323

Keizersgracht 323

Keizersgracht 323, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 323


Gebouwd           ± 1728
Architect            -
Opdrachtgever    Hendrik Albertsz van Gaart
Monument         Rijksmonument

1853 : KK 303  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 35 2  (verpondingsnummer)
1796 : 35 229    (kleinnummer)
1732 : 35 2  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4006  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1625

± 1728

Architect

1972 Bureau Stadsherstel

Opdrachtgever

± 1728 Hendrik Albertsz van Gaart

1972 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

1625 daar ’t Wapen van Batavia in de gevel stond

Bijzonderheden

± 1728 woonhuis 4,25 m. breed. Getoogde kroonlijst met hoekvazen en kuif. Stoep.

begin 19de eeuw: verguld achterraam boven ingang.

Bewoners / eigenaren o.a.

1625 Bertrand de Recourt

1658 Petronella Kerckrinck, wed. van Paulo van Uchelen

1970-heden Stadsherstel

Rijksmonument

Nr 2310

Gebruik nu

Studentenwoningen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.