Keizersgracht 327

Keizersgracht 327

Keizersgracht 327

Keizersgracht 327, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 327

 

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

± 1625

1663

± 1810

Architect

Opdrachtgever

± 1625 Jan de la Court, koopman

1663 dr Cornelis Witsen, burgemeester

± 1810 erfgenamen van Cornelis Ploos van Amstel Jacobsz.

Naam / gevelsteen

1663 ’t Blaeuwe Huijs

Bijzonderheden

1663 koopmanshuis 5,68 m. breed. 'Overcierlijke gevel van witte gehouwen steen. Tot boventoe opgetogen’. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten. Driehoekig fronton. Festoen om hijsbalk en zes op borstweringen. Stoep met onderingang.

± 1810 vlak gehakte gevel. Rechte kroonlijst mettwee grote en zes platte tussenconsoles. Kap met wolfseinden. Empire snijraam met cilindervormige lantaarn. Oude stoep en een onder- en bovendeur.

Bewoners / eigenaren o.a.

1924-1925 Jan Veth, schilder, graficus, schrijver en dichter

1930-1969 Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Rijksmonument

Nr. : 2312

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.