Keizersgracht 321

Keizersgracht 321

Keizersgracht 321

Keizersgracht 321, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 321 Roode Huys

Gebouwd            1650
Architect               -
Opdrachtgever    Susanna Sohier
Monument           Rijksmonument
1853 : KK 304 (huisnummer 1853-1875)
1808 : 35 1 (verpondingsnummer)
1796 : 35 230 (kleinnummer)
1732 : 35 1 (verpondingsnummer)
Kadast: E 4007 (kadaster oud)

Bouwjaar

1620

1650

1740

na 1880

Architect

1946 A.A. Kok

1958 C.J. Henke

Opdrachtgever

1650 Susanna Sohier, wed. van Sr Merchier

1650

1740 Willem van den Bosch

Naam / gevelsteen

 

1650 ’t Roode Huys

Bijzonderheden

1620 koopmanshuis 8,50 m. breed. Erf met getimmerte.

1650 in rode baksteen opgetrokken trapgevel.

1740 verhoging, voorzien van rechte kroonlijst en zadeldak. Toegang met omlijsting.

begin 19de eeuw: snijraam met achterraam. Stoephek met pijlen.

na 1880 gevel bepleisterd.

1946 inwendig gerestaureerd

1958 gevel gerestaureerd, pleisterwerk weer verwijderd.

Bewoners / eigenaren o.a.

1627 Jacobsdr Geelvinck, wed. van Pieter Jansz Comen

1740 Willem van den Bosch

1917-1941 Walrave Boissevain

1941-1943 Petrus Jan Rienstra van Stuyvesande,, bankier

1943 tot 1945 Han van Meegeren, vervalser schilderijen.

1945-1954 de vrouw van van Meegeren

1958-1980 Nederlandse Houtbond

Rijksmonument

Nr 2309

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.