Keizersgracht 319

Keizersgracht 319

Keizersgracht 319

Keizersgracht 319, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 319

Gebouwd           1639
Architect            Philips Vingboons
Opdrachtgever    Daniel Sohier sr
Monument         Rijksmonument

1853 : KK 305  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 36 480  (verpondingsnummer)

1796 : 36 231    (kleinnummer)

1732 : 36 504  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4555  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

vóór 1627

1639

Architect

1639 Philip Vingboons

1943 A.A. Kok

1957 IJsbrand Kok

Opdrachtgever

vóór 1627  onbekend 

1639 Daniel Sohier sr, koopman

1943 NV Nederlandse Camelia Maatschapij / Max Bardroff

1957 Wijnhoff & Gulpen & Larsen B.V. (WIJGULA)

Naam / gevelsteen

1627 Flora

1639 ’t Witte Huys of Daer de Witte gevel voor staet

Bijzonderheden

1639 woonhuis 8,22 m. breed. Zandstenen gevel met twee reeksen pilasters. De bovenste paarsgewijze bekroond dor driehoekige frontons. Top met vleugelstukken en driehoekig fronton. Festoenen naast hijsbalkgat. Onder in vleugelstukken twee ovale lichten in omlijsting. In cartouche wapen van Sohier. (verdwenen?). Stoep met bordes en onderingang.

1730 aansluitend op Herengracht 320.

1760 Gang naar de zijkant verplaatst, grotere voorkamer.

1860 Nieuwe trap met rijk gesneden balustrade

1890 Twee kamerinterieurs door architect G.B. Salm Jr. 

1943 Restauratie binnen door A.A. Kok

1957 Buitenzijde, de gevel delen vervangen en de muurankers door koperen vervangen.

Bewoners / eigenaren o.a.

1627 Marcus Cornelisz, bloemist

1639 Daniel Sohier sr, koopman

1703 Aernout Schuyt, koopman en reder

Rijksmonument

Nr. : 2308

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.