Keizersgracht 285 - 291

Keizersgracht 287 1860 SAA

Keizersgracht 287 1860

Keizersgracht 287 afgebroken

Gebouwd           1620
Architect            -
Opdrachtgever    Kiliaen van Renselaer
Afgebroken         1900

1853 : KK 321  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 38 1121  (verpondingsnummer)
1796 : 38 247    (kleinnummer)
1732 : 38 1154  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3897  (kadaster oud)

Bouwjaar

1620

1718 

1900 sloop

Architect

 

Opdrachtgever

1620 verm. Kiliaen van Renselaer

1718 Casper Kok

1900 C.G.A. Corvey, papierfirma

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1718 woonhuis 3,85 m. breed. Halsgevel. Onder fronton alliantiewapen (verm. van Kok). Stoep. 

1856 op de veiling f 10.800,- door L.A. Kesper

1889 op de veiling f 15.400,- opgehouden

1900 Sloop van het pand

Bewoners / eigenaren o.a.

1764 Floris van der Stam

1878 start Roomsch--Katholieke Ziekenverpleging, nog geen bedden.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.