Keizersgracht 275 - 277

Keizersgracht 277

Keizersgracht 277

Keizersgracht 275-277 cp

Keizersgracht 275-277 uit het Grachtenboek

Keizersgracht, Lucius

voorheen Keizersgracht 277, nu onderdeel complex de 5 Keizers 271 - 281

Gebouwd           1967-1969
Architect             Arthur Staal (1907-1993)
Opdrachtgever    Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM) 
Monument         Niet
Kadaster nu       E 9241

 

 

Bouwjaar

1967

Architect

1967 A. Staal

1981-1983 le Grand & Selle ass.

1993 Van Manen / Ingenieursbureau Van Rossum 

2012-2017 Dam & Partners

Opdrachtgever

1967 Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM)

1981-1983 Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM)

1993 Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM)

2012-2017 Credit Suisse Asset Management

Naam / gevelsteen

sinds 2012 naam : Lucius, onderdeel van de Vijf Keizers

Bijzonderheden

1967-1969 Vernieuwd, eerste steen gelegd op 2 juni 1967 door E.M. Cohen Tervaert-Asjes

1981-1983 koppelen van de gebouwen, indeling aanpassen

1993 Herinrichting hele gebouw

2003 Verwijderen Asbest

2012-2017 Herinrichting van het pand, onderdeel van de Vijf Keizers, 271-281. Zie verder Keizersgracht 285.

Bewoners / eigenaren o.a.

1969-2008 Nederlandse Credietverzekering Maatschappij  (NCM) / Artadius

2017-heden Diverse bedrijven

Monument

niet

Gebruik nu

Kantoren, nu een onderdeel van een complex de Vijf Keizers nu genummerd 271 - 281

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.