Keizersgracht 285 - 291

Keizersgracht 291

 

Gebouwd           1618
Architect            -
Opdrachtgever    Adr. Joosten, metselaar
Afgebroken         1912

1853 : KK 319  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 38 1119  (verpondingsnummer)
1796 : 38 245    (kleinnummer)
1732 : 38 1152  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3895  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618

1912

Architect

± 1618 verm. Adr. Joosten, metselaar

 

Opdrachtgever

1912 C.G.A. Corvey, papierfirma

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1618 woonhuis 4,60 m. breed. Trapgevel met grote trappen. Vleugelstukken met twee vazen. Fronton. Ontlastingsbogen. Stoep. 

1912 vernieuwd en verenigd met 285 en 287 en 289.

Bewoners / eigenaren o.a.

1625 Corn. Corns. Carseboom

1738 François Straalman

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.