Keizersgracht 285 - 291

Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 285 1860 SAA

Keizersgracht 285 1860

Keizersgracht 285 oud

Gebouwd           1620
Architect            -
Opdrachtgever    verm. Kiliaen van Renselaer
Afgebroken         1900

1853 : KK 322  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 38 1122  (verpondingsnummer)

1796 : 38 248    (kleinnummer)

1732 : 38 1155  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3898  (kadaster oud)

Bouwjaar

1620

1718

1900 afgebroken

Architect

 

Opdrachtgever

1620 verm. Kiliaen van Renselaer, 

1718 Casper Kok

1900 C.G.A. Corvey, papiergroothandel

Naam / gevelsteen

In‘t gekruiste Hart

Bijzonderheden

1718 woonhuis 4,68 m. breed. Halsgevel. Onder fronton alliantiewapen (verm. van Kok). Stoep.

1884 Op veiling, verkocht f 16.000,- aan T.C. Otten

1900 het oude huis vervangen dor een nieuw kantoor, Keizersgracht 285-287.

Bewoners / eigenaren o.a.

1620 Kiliaen van Renselaer,

1764 Floris van der Stam

1873-1878 E.P. van Marken

1885-1898 A. Hahn

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.