Keizersgracht 165

<- 163 Keizersgracht                 Panorama                  Keizersgracht 167 ->

Keizersgracht 165

Keizersgracht 165

Keizersgracht 165, Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 165

Gebouwd           1968
Architect            Dinger en Breman
Opdrachtgever    NV. Nationale Borgmaatschappij
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 238    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 43 2917  (verpondingsnummer)
1796 : 43 314    (kleinnummer)
1732 : 43 2878  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3816  (kadaster oud)

Bouwjaar

1618

1904

1968

Architect

1618 Claes Jansz, timmerman

1904 G. van Arkel

1968 Dinger en Breman

Opdrachtgever

1618 Cornelis en Laurens Schouten

1904 H.A. Hartkamp

1968 NV. Nationale Borgmaatschappij

Naam / gevelsteen

1618 Vogele-sanck

Bijzonderheden

1618 woonhuis 8,50 m. breed. Bogen boven de kozijnen. Banden. Stoep.

1904 Nieuwbouw woonhuis met kap en dakvenster. Twee toegangen.

1968 Nieuwbouw 165, verbouw 163 en Leliegracht 27

Bewoners / eigenaren o.a.

1854 – 1872 Instituut van der Plas, schoolhouder 

1902-1904 Huize Thugater, onderwijzeressenvereniging

1921-1930 papiergroothandel en -fabriek N.V. Papiergroothandel v/h Cats.

1968-heden NV. Nationale Borgmaatschappij

Rijksmonument

niet

Gebruik nu

Kantoor, deel van Keizersgracht 161, 163, 165 en 167

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.