Keizersgracht 163

<- 161 Keizersgracht                 Panorama                  Keizersgracht 165 ->

Keizersgracht 163

Keizersgracht 163

Keizersgracht 163, Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 163


Gebouwd           1904 
Architect            -
Opdrachtgever    C. Van der Burg
Monument         -

 

 

Bouwjaar

± 1625

1761

1904

Architect

 

1904 B.H. en H. Koolhaas, bouwkundigen

1956 Ir. J.W. Dinger

Opdrachtgever

± 1625 Pieter Jansz Vlasvath

1761 Johannes Hagen 

1904 C. van der Burg, makelaar

1956 N.V. Nationale Borg-Maatschappij

Naam / gevelsteen

± 1625 ’t Vlasvat (Daar ook ’t Vergulde Vlasvat uithing)

Bijzonderheden

± 1625 Nieuw huis

1761 woonhuis 6,70 m. breed. Verhoogde en getoogde kroonlijst. Stoep.

1904 veiling f 13.050,-

1904 Nieuwe gevel, vooruitspringend dakvenster met kap.

1956 aanpassing grote raam souterrain i.v.m scheuren

Bewoners / eigenaren o.a.

1923-heden N.V. Nationale Borg-Maatschappij

Rijksmonument

niet

Gebruik nu

Kantoor, deel van Keizersgracht 161, 163, 165 en 167

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.