Keizersgracht 167

<- 165 Keizersgracht                 Panorama                  Keizersgracht 169 ->

Keizersgracht 167

Keizersgracht 167

Keizersgracht 167, Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 167

Gebouwd           1756 
Architect            -
Opdrachtgever    mr Dirk Helmans
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 237    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 43 2916  (verpondingsnummer)
1796 : 43 313    (kleinnummer)
1732 : 43 2877  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3815  (kadaster oud)

Bouwjaar

1618

1756

1765

1909

Architect

1618 Claes Jansz, timmerman

1909 G.W. Bieleveld

1949 M.I,. van Engelen B.N.A.

1971 Bredman en van Es

2011 Scope bouwmanagement B.V.

Opdrachtgever

1618 Cornelis en Laurens Schouten

1756 mr Dirk Helmans

1765 mr Dirk Helmans

1909 J. Alderse Baes

1949 Amsterdamsch Levensverzekering Genootschap

1959 Amsterdamsch Levensverzekering Genootschap

1971 N.V. Nationale Borgmaatschappij

2011 N.V. Nationale Borgmaatschappij

Naam / gevelsteen

1618 De Engelenzang (boven kozijn in gevel)

verm. 1756 koopmanshuis 8,65 m. breed. Steen met De Engelenzang ingemetseld in zijmuur van vliering

1960 gevelsteen gerestaureerd en opnieuw in het huis aangebracht.

Bijzonderheden

1618 bogen boven de kozijnen. Banden. Stoep.

1756 koopmanshuis. Rechte kroonlijst met vijf consoles. Dubbele stoep en aparte kelderingang.

1889 Op veiling f 40.000,-, niet verkocht

1949 Portiersloge en tourniquetdeur.

1959 Zolder voorhuis inrichten als cantine

1971 Koppelen aan Leliegracht 27 en Keizersgracht 163 - 165

2011 Restauratie, vernieuwen kozijnen

Bewoners / eigenaren o.a.

 

1886 W. Breitenstein

1913-1971 Amsterdamsch Levensverzekering Genootschap

1971-heden N.V. Nationale Borgmaatschappij

Rijksmonument

Nr. : 2265

Gebruik nu

Kantoor, deel van Keizersgracht 161, 163, 165 en 167

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.