Keizersgracht 161

<- 159 Keizersgracht                 Panorama                  Keizersgracht 163 ->

Keizersgracht 161

Keizersgracht 161

Keizersgracht 161, Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 161

Gebouwd           ± 1733
Architect            Adr. Hovenaar,
Opdrachtgever    Adr. Hovenaar,
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 240   (huisnummer 1853-1875)
1808 : 43 2919  (verpondingsnummer)
1796 : 43 316    (kleinnummer)
1732 : 43 2880  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3818  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1625

± 1733

18de eeuw

Architect

± 1733 Adr. Hovenaar, meester-timmerman

1904 J.P. Rieken

2004 ITZ-Architecten

Opdrachtgever

± 1625 Jan Jansz Groensbeeck

1904 G.B. Schmidt/

2004 N.V. Nationale Borg- Maatschappij

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1733 woonhuis 4,20 m. breed. Rechte kroonlijst met drie consoles. Kap. Dakvenster. Omlijste toegang mt gesneden bekroning. Stoep met onderingang

18de eeuw: eenvoudig bovenraam.

1876 Op veiling 20 maart, voor f 9.950,- aangeboden, niet verkocht

1880 Op veiling 14 juni, voor f 9.900,- aangeboden, niet verkocht

1904 Stoep hersteld en de gevel verankerd en inwendige verbouwing.

2004 bij het kantoor van de N.V. Nationale Borg- Maatschappij getrokken. Dit is gedaan door ITZ-Architecten.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

1877 Cornelia Hendrika Maij, winkelierster in waskaarsen

1880-1890 Willem Frederik Carel Bekker [1824-1890]

1890-1916 Wilhelm F.C.B. Smidt[*1882] en Georg Bernhard jr. Schmidt[1885-1926] (eigenaar), is een huurhuis

o.a. woonden er:

1920-1924 Josephine E.I. Veerkamp[*12-4-1910]

1916-1926 Georg Bernhard Schmidt Stiftung (eigenaar), is een huurhuis

1919-1926 Georg Bernhard jr. Schmidt[1885-1926] (vruchtgebruiker)

1930-1945 Arnoldus de Rooy, makelaar (eigenaar)

Rijksmonument

Nr. : 2264

Gebruik nu

Kantoor, deel van Keizersgracht 161, 163, 165 en 167

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.